• kolonie językowe 2015
  • obozy językowe
  • obozy językowe za granicą
  • angielski w Londynie
  • kolonie dla dzieci
  • Obozy językowe za granicą

Obozy i kolonie - czy każdy może je organizować?

Tylko firmy spełniające szereg wymagań formalnych mogą organizować kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży.

Ich działania muszą być jawne i poparte odpowiednimi dokumentami, za którymi idą całe lata doświadczeń i umiejętności organizacyjnych. Obowiązkiem organizatora jest spełnienie szeregu wymagań, a obowiązkiem rodzica jest sprawdzenie czy posiada on niezbędne dokumenty. Tylko wtedy mogą mieć pewność, że wypoczynek będzie spełniał wszystkie standardy bezpieczeństwa.

Procedury jakie musi spełnić organizator są dosyć skomplikowane i czasochłonne, ale fakt, że organizator spełnia kryteria formalne świadczy o jego profesjonalizmie.

Licencja organizatora turystyki

Każdy kto chce organizować kolonie i obozy musi posiadać licencję organizatora turystyki.

Licencja ta wydawana jest przez marszałka województwa na podstawie zgłoszenia, do którego dołącza się oryginał umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej organizatora i pośrednika turystycznego oraz  dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia. Gwarancje bankowe stanowią zabezpieczenie finansowe na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki/pośrednika turystycznego, zapewniają pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu.

Do wniosku dołącza się także dokumenty świadczące o kwalifikacjach kadry wychowawczej, która musi mieć odpowiednie wykształcenie i doświadczenie.  Jeśli wniosek zostanie zatwierdzony, a organizator otrzyma licencję można być pewnym, że na kolonie i obozy pojadą sprawdzeni i wykwalifikowani opiekunowie.  

Informacji na temat tego czy organizator posiada licencję organizatora turystyki można znaleźć na stronie: http://turystyka.gov.pl/ceotipt/podmioty/wyszukiwanie_p_77.html

 

Baza Kuratorium Oświaty oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej

Każdy organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży musi być zarejestrowany w bazie Kuratorium Oświaty oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Informacji na ten temat należy  szukać na stronach internetowych poszczególnych Kuratoriów Oświaty (np. www.kuratorium.wroclaw.pl) oraz na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej (http://wypoczynek.men.gov.pl/).Zgodnie z prawem, organizator ma obowiązek zarejestrować się w bazie Kuratorium na trzy tygodnie przed rozpoczęciem turnusu. Dlatego wcześniej takie zgłoszenie może nie być widoczne.

Aby znaleźć się w rejestrze należy złożyć wniosek, do którego trzeba dołączyć szereg dokumentów.  Wśród nich:  wykaz kadry wychowawczej wraz z dokumentami świadczącymi o ich kwalifikacjach. Nie mogą to być przypadkowi ludzie, muszą posiadać specjalne uprawnienia. I tak wychowawcami na kolonii i obozów mogą zostać: nauczyciele, osoby posiadające zaświadczenia o ukończeniu kursu dla wychowawców kolonijnych, instruktorzy harcerscy od odpowiedniego stopnia, przewodnicy turystyki kwalifikowanej oraz instruktorzy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz trenerzy i instruktorzy sportowi. Każdy organizator zobowiązany jest przechowywać kopię dokumentów wychowawców.

Do wniosku trzeba także dołączyć dokumenty zawierające informację od Państwowej Straży Pożarnej, że obiekt, w którym ma być organizowana kolonia, spełnia wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i warunków higieniczno-sanitarnych. Aby wniosek został zaakceptowany - do dokumentów dołącza się również szczegółowy program kolonii/obozu.

Bezpieczeństwo naszych dzieci jest najważniejsze. Zanim zdecydujemy się na wyjazd, sprawdźmy czy organizator ma prawo do opieki nad naszymi dziećmi!
 

Zobacz programy obozów młodzieżowych i kolonii letnich - wakacje 2017: 

kolonie i obozy językowe

obozy windsurfingowe

obozy tenisowe

obozy fitness