• kolonie językowe 2015
  • obozy językowe
  • obozy językowe za granicą
  • angielski w Londynie
  • kolonie dla dzieci
  • Obozy językowe za granicą

Karta zgłoszeniowa (Umowa)

Wypełnij kartę zgłoszeniową, wydrukuj i przyślij do LEKTORA!

Dane uczestnika

Dane dotyczące wyjazdu

Informacje o stanie zdrowia uczestnika

Czy dziecko było szczepione przeciwko (jeśli tak, podać rok szczepienia):

Umowa zawierana jest między Lektor Travel sp. z o.o.  ul. Oławska 25 we Wrocławiu,   a

Jestem zdecydowany na udział w kolonii/ obozie i zobowiązuję się dokonać wpłaty za wyjazd w ciągu 5 dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia rezerwacji oraz do wysłania wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z testem.

Warunki uczestnictwa w obozach/ koloniach

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z ramowym programem oraz warunkami uczestnictwa, które stanowią część integralną umowy o udziale mojego dziecka w obozie/kolonii w:

w terminie

oraz, że akceptuję je, co potwierdzam własnoręcznym podpisem. Oświadczam także, że podałem/-am wszystkie znane mi ważne informacje zdrowotne potrzebne do zapewnienia mojemu dziecku właściwej opieki podczas pobytu na obozie/kolonii.

Kartę należy podpisać po wydrukowaniu i wysłać do LEKTORA.