• kolonie językowe 2015
  • obozy językowe
  • obozy językowe za granicą
  • angielski w Londynie
  • kolonie dla dzieci
  • Obozy językowe za granicą

Test kwalifikacyjny - kolonie językowe - angielski - 10-15 lat

UWAGA :   Warunkiem  przyjęcia  na  kolonię językową  jest  przysłanie  testu  razem  z kartą zgłoszeniową. W przypadku późnego dostarczenia testu może się okazać, że nie ma już miejsca w grupie na danym poziomie zaawansowania. Test należy wypełniać samodzielnie bez posługiwania się dodatkowymi materiałami.

Należy wypełnić tylko to, co się potrafi. Już niewielka wiedza wystarczy, aby brać udział w koloniach językowych.

Nie przyjmujemy  osób, które nigdy nie zetknęły się z językiem.

 

 

I. Napisz po angielsku parę zdań o sobie, np.: jak masz na imię, ile masz lat, co lubisz, czego nie lubisz, kim są i co robią twoi rodzice lub rodzeństwo.

 

II. Napisz liczbę mnogą następujących wyrazów:

 

III. Uzupełnij zdania używając: a, an, the albo -.

 

IV. Uzupełnij zdania używając wyrazów: who, what, where, how lub whose.

 
V. Napisz 3 zdania na temat swojego dnia, np.: o której godzinie wstajesz, kiedy jesz śniadanie, idziesz do szkoły itp
 
VI.Opisz co najmniej trzy czynności , które robisz w tej chwili.
 
VII.Opisz w trzech zdaniach swoje ostatnie wakacje – gdzie i z kim byłeś/aś, co robiłeś/aś itp.

 

VIII. Odpowiedz pełnymi zdaniami na pytania:

 

IX. Zamień podane zdania na mowę zależną (reported speech):

 

X. Przekształć podane zdania używając strony biernej (passive voice):

 

XI. Wymyśl i dopisz drugą część zdań tak, aby były one poprawne gramatycznie (first and second conditional).