• kolonie językowe 2015
  • obozy językowe
  • obozy językowe za granicą
  • angielski w Londynie
  • kolonie dla dzieci
  • Obozy językowe za granicą

Test kwalifikacyjny - obóz językowy - niemiecki

UWAGA

Warunkiem przyjęcia na obóz językowy jest przysłanie testu razem z kartą zgłoszeniową. W przypadku zbyt późnego dostarczenia testu może się okazać, że nie ma już miejsca w grupie na danym poziomie zaawansowania.

Test należy wypełniać samodzielnie bez posługiwania się dodatkowymi materiałami. Należy wypełnić tylko to, co się potrafi. Już niewielka wiedza wystarczy, aby brać udział w obozie. Nie przyjmujemy osób, które nigdy nie zetknęły się z językiem.

 

1.Proszę uzupełnić w czasie teraźniejszym - Präsens
2. Proszę wstawić czasowniki modalne.

3. Proszę wstawić przeczenie:  kein, keine, kein lub nicht.

4. Proszę wstawić zaimki dzierżawcze-mój, twój, jego...

5. Proszę uzupełnić końcówki przymiotników.

6. Proszę uzupełnić końcówki rodzajników przed danym przyimkiem.

7. Proszę napisać zdania w  czasie przeszłym Perfekt.

8. Proszę utworzyć czas przeszły Imperfekt.

9. Proszę połączyć zdania.

10. Proszę napisać w stronie biernej. (Passiv)

11. Was würden Sie tun, wenn Sie viel Geld hätten?

12. Proszę utworzyć mowę zależną. (indirekte Rede)

13. Proszę wpisać odpowiedni przyimek po danym czasowniku (rekcja)

14. Warum lernen Leute jetzt Fremdsprachen? (4 Sätze)
15. Was sind deine Zukunftspläne, dein Traumberuf..... ? (4 Sätze)
16. Warum müssen wir unsere Umwelt schützen? (4 Sätze)