• kolonie językowe 2015
  • obozy językowe
  • obozy językowe za granicą
  • angielski w Londynie
  • kolonie dla dzieci
  • Obozy językowe za granicą

O firmie

LEKTOR specjalizuje się od 1990 roku w turystyce językowej i posiada zezwolenie na świadczenie usług turystycznych  wydane przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz gwarancje ubezpieczeniowe przewidziane ustawą o usługach turystycznych. Od 2015 organizuje obozy w ramach LEKTOR Travel (Wcześniej jako Szkoła Języków Obcych LEKTOR).

LEKTOR jest członkiem Dolnośląskiej Izby Turystyki.

LEKTOR jest największym  organizatorem kolonii i obozów językowych w kraju, które łaczą naukę języka obcego z aktywnym wypoczynkiem.
Corocznie w naszych wyjazdach uczestniczy ponad 1000 dzieci i młodzieży z całego kraju, wypoczywając nad morzem i w górach.

LEKTOR specjalizuje się w koloniach i obozach językowych i kładzie duży nacisk na wysoki poziom nauczania, bardzo dobrą opiekę pedagogiczną i medyczną oraz bogaty i urozmaicony program rekreacyjno-turystyczny.

 

 

LEKTOR  od 1990 roku proponuje także wyjazdy na kursy językowe za granicą.

Niezależnie od działalności turystycznej LEKTOR to szkoła językowa (jedna z największych w kraju), zajmująca się cały rok nauczaniem języków. Ponieważ LEKTOR posiada stałą, wyspecjalizowaną kadrę lektorów, może zapewnić wysoki poziom nauki języków podczas kolonii i obozów językowych.

Nasze strony:

www.lektor.com.pl

www.jezykowe.eu