• kolonie językowe 2015
  • obozy językowe
  • obozy językowe za granicą
  • angielski w Londynie
  • kolonie dla dzieci
  • Obozy językowe za granicą

Regulamin i polityka cookies.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ  www.jezykowe.eu
Regulamin zawiera obowiązki i prawa Użytkowników Witryny.
Właścicielem witryny www.jezykowe.eu  jest LEKTOR Travel sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Oławska 25 nr KRS 0000270794
W  regulaminie obowiązujące są  następujące określenia:
LEKTOR- Szkoła Języków Obcych LEKTOR sp.j  Wrocław ul. Oławska 25.
Witryna- serwis internetowy/strona www.jezykowe.eu
Użytkownik- klient, osoba korzystająca z Witryny 
 
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Polityka Prywatności LEKTOR Travel informuje użytkowników, jakie dane osobowe są od nich zbierane i jak będą wykorzystywane.
Wszyscy Użytkownicy Witryny akceptują jej politykę prywatności.
Podczas wizyty Użytkownika na stronie LEKTORA zbierane są automatycznie dane o IP użytkownika, jego adresie, przeglądarce.
Powyższe informacje mogą służyć do opracowywania danych statystycznych odnośnie korzystania z Witryny.
Dane pobierane od Użytkownika podczas rezerwacji i realizacji usług LEKTORA mogą używane być także do prezentowania nowych ofert LEKTORA.
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.) podane przez Użytkownika dane osobowe są przechowywane w bazie danych LEKTORA i nie są udostępniane osobom trzecim.
Kontakt z Użytkownikiem Witryny następuje poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie..
Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania (korekty)  i poprawy swoich danych osobowych lub usunięcia ich z bazy LEKTORA.
LEKTOR zastrzega sobie prawo do kontaktowania się przez e-mail lub telefon z osobami, których dane kontaktowe zostały uzyskane przez funkcjonowanie Witryny a www.jezykowe.eu
LEKTOR zastosował wszelkie adekwatne kroki w celu prawidłowego zabezpieczenia przechowywanych danych osobowych, w szczególności z uwzględnieniem zablokowania nieautoryzowanego dostępu.
 
ZMIANY I DOSTĘPNOŚĆ WITRYNY
Administrator może wprowadzać zmiany w regulaminie i polityce prywatności bez informowania użytkowników Witryny. O zmianach będziemy informować jedynie wówczas, jeśli nowa polityka prywatności jest mniej korzystna dla Użytkownika.
Witryna www.jezykowe.eu jest dostępna w takim stanie w jakim użytkownik ją otrzymuje. LEKTOR nie gwarantuje dostępności do Witryny, która może być ograniczona lub przerwana w dowolnej chwili bez powiadamiania Użytkownika.  LEKTOR nie odpowiada za brak możliwości połączenia z systemem rezerwacyjnym kursów i wyjazdów.
LEKTOR nie gwarantuje mimo wszelkich możliwych starań, że oferta przedstawiona w Witrynie nie zawiera błędów, które nie mogą być jednak podstawą do roszczeń.
LEKTOR nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe podczas przeglądania stron Witryny.
Informacje przedstawione w ramach Witryny są wyłącznie informacyjne i nie mogą być traktowana jako oferta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
LEKTOR nie gwarantuje, że wynik przeglądania Witryny sprosta oczekiwaniom Użytkownika, co do merytorycznej zawartości czy przydatności uzyskanych informacji.
 
PRAWA AUTORSKIE
Wszelkie kopiowanie elementów Witryny jest zabronione bez wiedzy i pisemnej zgody LEKTORA .
Prawo użytkowania całej witryny jest ograniczone do zastosowań prywatnych i niekomercyjnych.
 
PLIKI COOKIES
Witryna www.jezykowe.eu  dokłada wszelkich starań, aby ułatwić każdemu Użytkownikowi przeglądanie stron i dokonywanie rezerwacji.. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę  informujemy, że poruszając się po Witrynie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez Witrynę plików cookies.
Istnieje możliwość korzystania z Witryny bez wykorzystywania plików „cookies”, ale może to spowodować, że niektóre funkcje lub usługi Witryny nie będą działać poprawnie.
Jeśli nie wyrażasz zgody na korzystanie z plików cookies powinieneś zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
 
Czym są pliki cookies?
Pliki cookies (dosłownie: ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane w urządzeniu, z którego użytkownik łączy się z Internetem i wchodzi na Witrynę . Pliki te są bardzo ważne, gdyż pozwalają Witrynie rozpoznać preferencje użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę. Pozwalają także na tworzenie statystyk, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
Korzystając z plików cookies nie przechowujemy danych osobowych, czy innych poufnych informacji.
Rodzaje wykorzystywanych Cookies
Witryna www.jezykowe.eu wykorzystuje następujące typy plików cookies:

  1. Cookies sesyjne: pozostają na urządzeniu Użytkownika do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Cookies trwałe nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
  3. Cookies zewnętrzne np.  cookies google-analytics.com - statystyki dla Witryny a www.jezykowe.eu.

Polityka Google więcej informacji.
 
Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z urządzenia.
Brak wyrażenia akceptacji plików cookie nie oznacza braku możliwości korzystania z Witryny.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez LEKTORA  na www.jezykowe.eu  rozstrzygane są przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe według ustawy.
LEKTOR nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób korzystających z usług świadczonych przez LEKTORA, wynikające z nie odbycia się wyjazdu lub kursu, w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od LEKTORA w szczególności strajku pracowników PKP, linii lotniczych, itp.
Użytkownik witryny www.jezykowe.eu oświadcza, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są jasne i zrozumiałe i że je akceptuje bez zastrzeżeń.