• kolonie językowe 2015
  • obozy językowe
  • obozy językowe za granicą
  • angielski w Londynie
  • kolonie dla dzieci
  • Obozy językowe za granicą

Zezwolenia

LEKTOR Travel to wiodący organizator letnich kolonii i obozów językowych, obozów sportowych i kolonii tematycznych dla dzieci i młodzieży.

LEKTOR od ponad 24 lat działa na rynku turystycznym, do 2014 roku jako Szkoła Języków Obcych LEKTOR  (nr 342/19).

LEKTOR Travel jest członkiem Dolnośląskiej Izby Turystyki i posiada zezwolenie na świadczenie usług turystycznych (nr 610/4) oraz gwarancje ubezpieczeniowe przewidziane ustawą o usługach turystycznych.

LEKTOR Travel zgodnie z obowiązującymi przepisami występuje o wydanie  zezwolenia na prowadzenie obozów i kolonii na 30 dni przed uruchomieniem pierwszego turnusu.

Gwarancja ubezpieczeniowazezwolenie na świadczenie usług turystycznychzezwolenie na świadczenie usług turystycznych

 

 

Kursy językowe w ramach kolonii i obozów realizuje Szkoła Języków Obcych LEKTOR, posiadająca Akredytację Kuratorium w zakresie nauczania języków obcych oraz wszystkie aktualne zezwolenia na prowadzenie
poszczególnych placówek
na podstawie stosownego zgłoszenia do Kuratorium.

Szkoła Języków Obcych LEKTOR istnieje na rynku językowym i turystycznym od 1990 roku i jest jedną z największych szkół językowych w Polsce.

SJO LEKTOR była do roku 2014 organizatorem turystyki (zezwolenie na świadczenie usług turystycznych (nr 342/19) oraz gwarancje ubezpieczeniowe przewidziane ustawą o usługach turystycznych).

Obecnie organizację kolonii i obozów LEKTORA przejęła firma LEKTOR Travel sp. z o.o.